Rashdan Aris Enterprise

Iklan....

Monday, November 28, 2011

Info Penternakan Itik Telur


DI MANA TERDAPAT PERUSAHAAN ITIK TELUR?

Negeri-negeri utama pengeluar telur itik ialah Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Bagi negeri-negeri Kedah dan Perlis, perusahaan itik telur banyak didapati di kawasan yang berhampiran dengan pantai dan sawah padi. Laut yang berdekatan akan membekalkan ikan baja untuk sumber protien kepada itik telur dan beras hancur pula merupakan sumber tenaga yang mudah didapati bagi penternakan yang berdekatan dengan sawah padi.

Penternakan yang tidak duduk berdekatan dengan pantai dan sawah padi boleh juga menternak itik telur ini. Pada masa sekarang makanan komersial yang lebih baik mudah diperolehi. Malah penternak juga boleh membuat makanan itik telur mereka sendiri.

ADAKAH KOLAM AIR MESTI DISEDIAKAN UNTUK MEMELIHARA ITIK TELUR?

Itik telur memerlukan air yang secukupnya untuk minum tetapi kolam air tidak diperlukan.

BAKA-BAKA ITIK TELUR YANG SESUAI DAN PENGELUARANNYA

Terdapat beberapa baka itik telur yang sesuai dipelihara oleh penternak-penternak. Baka dan pengeluaran telur bagi itik-itik telur tersebut adalah seperti di Jadual 1.
JADUAL 1: BAKA DAN PENGELUARAN ITIK TELUR
Baka
Berat Telur (gm)
Bil. Telur setahun (52 minggu)
Khaki Campbell Kacukan (Thailand)
70
260 - 274 biji
Kortlang Khaki Campbell (U.K.)
70
300 - 320 biji
Indian Runner
70
250 - 275 biji
Cherry Valley C2000
75
275 - 280 biji
Itik Jawa
65
180 - 200 biji

DARI MANA BAKA-BAKA ITIK TELUR INI BOLEH DIPEROLEHI?

Pada masa sekarang terdapat dua (2) sumber utama yang dapat membekalkan anak itik telur pada penternak iaitu:
v  Pembekal yang mengimport anak itik telur dari luar negera seperti dari negera Thailand.
v  Pusat penetasan anak itik telur tempatan seperti Jabatan Perkhidmatan Haiwan, melalui Pusat Latihan Ternakan di Sungai Siput (Utara) ada memelihara induk baka itik telur dan mempunyai unit penetasan yang mampu mengeluarkan anak itik telur dari baka Khaki Campbell.

BERAPAKAH HARGA SEEKOR ANAK ITIK ?

Harganya berbeza-beza. Biasanya di dalam lingkungan RM 0.80 – RM 2.00 seekor. Harga anak itik telur daripada Pusat Latihan Ternakan, Sungai Siput hanya RM 1.50 seekor dan hanya anak itik betina saja akan dibekalkan kepada penternak.
Pastikan anak itik yang terdiri daripada baka yang baik sahaja digunakan walaupun anda terpaksa membayar dengan harga yang mahal sedikit.
Anak itik yang murah adalah anak itik yang berkualiti rendah dan tidak akan mengeluarkan telur seperti yang dijangkakan.

ADAKAH ANAK ITIK BERUMUR SEHARI MEMERLUKAN API / LAMPU?

Pengurusan anak itik yang baru sampai adalah hampir sama seperti memelihara anak ayam berumur sehari. Api / lampu hendaklah dihidupkan disebelah malam sehingga 10 hari untuk memanaskan badan anak itik tersebut.

APAKAH PANDUAN SEMASA MEMBERI MAKANAN KEPADA ITIK TELUR?

Pada peringkat anak sehingga minggu ke-20, makanan komersial yang seimbang adalah digalakkan. Makanan yang seimbang akan menggalakkan pertumbuhan badan itik dan itik-itik akan bertelur pada masa yang dijangkakan. Ada penternak yang hanya memberi sisa nasi dan dedak padi pada masa ini. Pemberian makanan cara ini didapati tidak sesuai.

Bagi itik yang sedang bertelur, makanan yang sering diberikan terbahagi kepada 3:
Ø  Makanan tradisional - dedak padi, beras hancur dan ikan baja.
Ø  Makanan campuran sendiri - penternak mencampurkan bahan-bahan mentah mengikut sukatan-sukatan tertentu seperti Hampas Kacang Soya, Beras Hancur, Serbuk Ikan dan lain-lain sebelum diberikan kepada itik yang sedang bertelur.
Ø  Makanan komersial - makanan ini dibeli di kedai pembekal makanan ayam, itik dan boleh digunakan terus kepada itik telur.

MENGAPA MAKANAN ITIK TELUR BERSUKAT?

Makanan yang diberi kepada itik telur mesti bersukat atau ditimbang terlebih dahulu. Makanan yang tidak mencukupi akan membantutkan pembesaran itik telur. Itik yang kurang makanan lambat besar dan tidak bertelur pada masa yang dijangkakan. Jika bertelur pun pengeluarannya adalah rendah.

Itik yang terlalu banyak menerima makanan pula akan terlalu cepat membesar. la akan bertelur terlalu awal, tetapi pengeluarannya rendah dan saiz telur adalah kecil. Itik-itik yang bertelur terlalu awal akan cepat berhenti daripada bertelur. Secara am, itik akan mula bertelur apabila telah mencapai berat badan 1.8 - 2.1 kg.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERAT BADAN ITIK YANG SEIMBANG?

Selain daripada pemberian makanan yang bersukat, bekas makanan mestilah mencukupi. Cara mudah untuk mengetahui luas bekas makanan yang mencukupi atau tidak ialah dengan cara melihat itik-itik tersebut semasa diberi makan. Jika semua itik boleh makan serentak apabila diberi makanan, luas bekas makanan tersebut adalah baik dan mencukupi. Sentiasa tambah panjang bekas makanan itik anda kerana itik yang telah besar memerlukan keluasan bekas makanan yang lebih besar.

Berat badan itik sering tidak seimbang terutama diperingkat anak dan ini berlaku apabila keluasan bekas makanan dan makanan yang tidak mencukupi. Tangkap anak-anak itik yang kecil dan asingkan dari yang telah besar. Tambah makanan 10-20 gm sehari untuk 1 - 2 minggu bagi anak itik yang kecil sehingga ia sama besar dengan kumpulan asalnya. Apabila beratnya telah seimbang dengan kumpulan itik yang tidak bermasalah, berilah kuantiti makanan yang sama seperti yang telah dijadualkan.

Jadual makanan itik telur yang teratur boleh didapati daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang terdekat dengan anda.

JIKA SAYA INGIN MENGGUNAKAN MAKANAN KOMERSIAL, APAKAH JENIS-JENIS YANG BOLEH SAYA GUNAKAN?

ü  Duck Starter Crumble 1 hari - 3 minggu.
ü  Duck Grower Pellet 4 minggu - 15 minggu
ü  Duck Layer Pellet 16 minggu ke atas.

JIKA SAYA INGIN MENCAMPUR /MEMBUAT MAKANAN ITIK SAYA SENDIRI, DARI MANA SAYA BOLEH PEROLEHI FORMULANYA?

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri atau Unit Ayamitik di Ibu Pejabat Perkhidmatan Haiwan, Kuala Lumpur ada menyimpan beberapa formula yang sesuai untuk tujuan tersebut. Sila hubungi pihak kami untuk mendapatkan formula tersebut.

BERAPA BANYAKKAH SEEKOR ITIK TELUR YANG SEDANG BERTELUR MAKAN SEHARI?

Jika anda menggunakan makanan yang kering seperti makanan komersial, seekor itik telur memerlukan 140 - 160 gm sehari. Jika makanan tersebut telah dibancuh dengan air, ia mestilah sekurang-kurangnya 175 - 200 gm sehari.

BILA ITIK TELUR MULA BERTELUR?

Itik yang menerima makanan yang secukupnya melalui sukatan yang ditetapkan akan mula bertelur pada minggu ke-18 atau ke-19. Jika makanan tidak cukup, ia tidak bertelur walaupun telah berumur 25 minggu. Tetapi jika makanan terlalu berlebihan, ia akan bertelur lebih awal walaupun hanya baru berumur 14 – 16 minggu.

BERAPA LAMA ITIK BERTELUR?

Ada penternak yang menyimpan itik mereka sehingga 3 tahun. Waktu bertelur yang paling sesuai adalah dalam lingkungan 2 tahun. Itik yang terlalu tua tidak boleh mengeluarkan telur yang menguntungkan.

JIKA KULIT TELUR ITIK KOTOR, BOLEHKAH DICUCI DENGAN AIR?

Tidak boleh! Kulit telur mempunyai rongga yang halus yang akan membolehkan air dan kuman bakteria masuk ke dalam telur. Ini akan menyebabkan mutu telur itik menurun.
Untuk mengelakkan kulit telur menjadi terlalu kotor, pastikan lantai reban dan bekas bertelur mestilah bersih dan kering.

SISTEM PERUMAHAN BAGI ITIK TELUR

Terdapat dua sistem perumahan yang boleh dijalankan oleh penternak. Sistem pengurusan yang intensif memerlukan sebuah reban di mana itik telur tidak keluar daripada reban tersebut.
Bagi pengurusan yang separa intensif, itik telur dikurung di dalam reban pada sebelah malam dan dilepaskan di kawasan lapang di luar reban yang berpagar. Sistem ini adalah lebih sesuai bagi pentenak yang ingin menjalankan projek tenakan itik telur.

BERAPA LUAS LANTAI / TAPAK UNTUK REBAN TELUR ITIK?

Kawasan yang diperlukan adalah mengikut sistem pengurusan yang diamalkan. Secara am, sistem intensif boleh memuatkan bilangan itik telur yang lebih tinggi bagi setiap meter persegi jika dibandingkan dengan sistem separa intensif. Jadual 2 menunjukkan keluasan reban yang diperlukan bagi penternakan itik telur.

Jadual 2: Keluasan Reban Itik Telur
Sistem
Perumahan
Umur Itik Telur
1 hari hingga 4 minggu
5 minggu hingga 20 minggu
20 minggu ke atas
Intensif
10 ekor / m²
6 ekor / m²
4 - 5 ekor / m²
Separa Intensif
8 ekor / m²
7 ekor / m²
2 - 3 ekor / m²
Bagi Penternak yang mengamalkan sistem separa intensif, reban beratap yang luasnya 7m x 20m dengan kawasan luar yang berukuran 14 m x 20 rn adalah sesuai untui 500 - 600 ekor itik.

BAGAIMANA MENJAMIN KULIT TELUR VANG BERSIH?

Bekas atau tempat bertelur hendaklah bersih, kering dan mencukupi untuk itik bertelur. Jika sarap dari habuk papan atau sekam padi digunakan di dalam bekas bertelur buang sarap yang basah dan gantikan dengan yang kering. Ukuran bekas untuk bertelur ialah 40 cm X 41 cm X 30 cm dan satu bekas sesuai untuk 5 ekor itik.
Selain daripada itu, kawasan reban hendaklah dibersihkan selalu daripada sampah sarap dan najis itik agar ia sentiasa bersih dan kering.

DI MANAKAH TELUR ITIK BOLEH DIPASARKAN?

Menjual telur itik sepatutnya tidak ada apa-apa masaalah, jika mutu adalah baik kerana selain daripada menjual sendiri, FAMA ada membeli telur itik, terutama di kawasan utara, iaitu di negeri Kedah dan Perlis.

APAKAH FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA SEMASA PENJUALAN TELUR ITIK.

Bagi telur itik, berat dan warna kuning telur adalah faktor yang penting. Telur itik yang beratnya 65 gm ke atas dan warna kuning telur yang merah akan mendapat harga yang tinggi jika dibandingkan dengan telur yang beratnya rendah dan warna kuning telurnya yang pucat. Lain-lain faktor yang diambil kira ialah kebersihan dan kualiti kulit telur itik tersebut.

BAGAIMANA KUNING TELUR BOLEH DIMERAHKAN?

Bagi pentenak yang membuat makanan itik telur mereka sendiri, kulit udang sering dicampurkan. Kulit udang mengandungi sejenis bahan pewarna yang dikenali sebagai xanthophyll dan ia boleh memberi warna merah kepada kuning telur. Kulit udang adalah sukar untuk diperolehi. Namun pewarna sintetik juga digunakan. Pewarna tersebut dikenali sebagai "corophyll".

BAGAIMANA WARNA KUNING TELUR DITENTUKAN?

Telur itik akan dipecahkan dahulu untuk melihat kuning telur. Kuning telur tersebut pula dibandingkan dengan kipas pewarna Roche (Roche's colour Fan). Kuning telur yang pucat mempunyai bacaan 1 - 12. Bacaan 13 - 15 adalah bagi kuning telur yang merah.

BAGAIMANA MEMPEROLEHI "CAROPHYLL"?

Kedai-kedai atau agen membekal makanan itik ada menjual bahan pewarna tersebut. Jika terdapat sebarang masalah untuk membeli pewarna tersebut, sila hubungi Pejabat Perkhidmatan Haiwan yang berhampiran.

BAGAIMANA MENCAMPURKAN "CAROPHYLL" KE DALAM MAKANAN?

·         "Carophyll" ini mahal harganya iaitu di dalam lingkungan $360 - $390/kg. Penggunaannya adalah sedikit dan bergantung kepada warna telur itik yang sedang bertelur. Kebiasaannya 8 -12gm "carophyll" digunakan bagi setiap 100 kg. makanan.
·         Untuk mencampurkan "carophyll" ke dalam makanan, ambil carophyll yang diperlukan dan campurkan dengan 1 - 2 kg makanan. Gaul sama rata dan selepas itu, 5 kg makanan pula dicampur dengan campuran yang terdahulu. Ulang cara ini beberapa kali dengan menambah makanan ke atas campuran yang telah dicampur dengan carophyll.
·         Cara ini ialah untuk mendapatkan campuran makanan yang sebati dan benar-benar mengandongi carophyll.

SELAIN DARIPADA TELUR SEGAR, BAGAIMANA TELUR ITIK DIJUAL KEPADA ORANG RAMAI?

Telur asin dan telur abad adalah diantara telur itik yang telah diawet dan boleh didapati di kedai-kedai dan supermarket.

BAGAIMANA PULA DENGAN PENYAKIT ITIK?

Jika kebersihan reban dan air minuman dijaga dengan rapi, itik tidak mudah dihinggapi oleh penyakit-penyakit yang kebiasaannya mudah diperolehi oleh ayam. Itik juga lebih tahan dari tekanan persekitaran (environmental stress) jika dibandingkan dengan ayam, tetapi jika terdapat sebarang tekanan, pengeluaran telur akan berkurangan.
Sila dapatkan bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang berdekatan jika itik.telur anda didapati tidak sihat.

ADAKAAH MENTERNAK ITIK TELUR MENGUNTUNGKAN?

Ya. Kos mengeluarkan sebiji telur itik ialah dari 6 - 12 sen jika menggunakan makanan campuran sendiri. Purata pengeluaran telur itik sehari dianggarkan lebih kurang 60 - 65% daripada jumlah itik telur.
Jika penternak menggunakan makanan komersial, purata pengeluaran sehari ialah 70 - 75% dan kos pengeluaran sebiji telur adalah dalam lingkungan 10 - 14 sen/biji.
Harga sebiji telur itik gred A (melebihi 65 gm dan warna pada kipas Roche 14 - 15) ialah 15 - 18 sen/biji.

DI MANA SAYA HARUS PERGI UNTUK MENDAPATKAN KETERANGAN LANJUT?

Sila hubungi Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri yang berdekatan atau menulis terus kepada:
Unit Ayam Itik
Bahagian Pengeluaran
Ibu Pejabat Perkhidmatan Haiwan
Wisma Chase Perdana, Bukit Damansara,
Off Jalan Semantan
50630 Kuala Lumpur.

Kami berbangga kerana dapat berkhidmat demi kemajuan dan kemahiran anda.

Dirujuk daripada laman JPV.

Thursday, November 24, 2011

PANDUAN PENTERNAKAN PUYUH PEDAGING

Pendahuluan

Sebelum memulakan aktiviti penternakan, pengusaha perlu memilih baka yang sesuai untuk diternak. Untuk mengusahakan penternakan puyuh pedaging, baka yang paling sesuai untuk diternak ialah daripada baka IKTA yang merupakan baka tempatan. Puyuh IKTA berkaki pendek tetapi mempunyai badan yang besar (isi yang banyak). Beratnya boleh mencecah 300g dan boleh disembelih seawal umur 28 hari. 

Pemiharaan puyuh pedaging tidak memerlukan kawasan yang besar. Ini adalah kerana saiz puyuh jauh lebih kecil daripada unggas lain seperti ayam. Walaubagaimanapun keperluan penternakan adalah lebih kurang sama dengan penternakan ayam. Kawasan penternakan hendaklah mengikut perundangan negeri yang terlibat. Sebagai contoh, bagi negeri Johor penternakan puyuh memerlukan lesen mengikut keperluan Enakmen Industri Ternakan Negeri Johor. 

Didalam pemilihan tapak kawasan penternakan sebaiknya kawasan ladang hendaklah jauh dari kawasan perumahan dan ladang-ladang unggas yang lain. Kawasan hendaklah bebas daripada banjir dengan mempunyai kemudahan jalan bagi pengangkutan barangan dari luar ke ladang dan sebaliknya. Tanah berbukit tiada halangan kecuali perlu diratakan bagi setiap kawasan bangsal yang perlu didirikan. Kawasan yang mempunyai peredaran udara yang baik perlu diambil kira di dalam pemilihan kawasan.

Baka puyuh IKTA. 


Keperluan Bangsal / Reban 

Keperluan bangsal adalah tertakluk kepada kekerapan pengeluaran puyuh pedaging. Sebagai contoh, bagi pengusaha yang hendak mengeluarkan puyuh pedaging seminggu sekali keperluan bangsal hendaklah sekurang-kurangnya lapan buah. Ini berdasarkan sistem penternakan sekaligus masuk sekaligus keluar bagi setiap bangsal. Begitu juga bagi keperluan kawasan. Saiz bangsal untuk memuatkan 10,000 ekor puyuh adalah 10 meter lebar x 21 meter panjang dan 3.6 meter tinggi dengan luas kawasan pemeliharaan sekor sekitar 210 sentimeter persegi. Berikan jarak sekurangnya 15 meter antara 2 bangsal bagi peredaran udara yang baik disamping memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan. Kawasan penternakan perlu dipagar untuk mengelakan gangguan dari ternakan atau binatang lain. Puyuh mempunyai sifat terkejut dan 'excitability' yang boleh menjejaskan prestasi tumbesaran. 

Bagi penternakan puyuh pedaging pada lazimnya pengusaha menjalankan sendiri aktiviti sembelihan dan pemperosesan. Oleh yang demikian, pengusaha perlu mengadakan tempat / rumah pemprosesan sendiri. Kedudukan tempat ini hendaklah jauh dari kawasan penternakan. Saiz bangunan yang diperlukan adalah bergantung kepada jumlah sepusingan pengeluaran puyuh. Bilik sejuk atau peti sejuk diperlukan untuk penyimpanan stok puyuh yang telah siap diproses. 


Kaedah Penternakan 
  • Pemeliharaan anak-anak puyuh dari umur 1 hari hingga 10/14 hari memerlukan suhu panas sekitar 36°C - 37°C bersamaan dengan suhu yang diberikan oleh induk asli. Proses ini dikenali sebagai Proses Perindukan. 
Sangkar Bertingkat (Kotak Kayu Khas) 

Di dalam sistem pemeliharaan menggunakan kotak kayu khas, penyusunan kotak boleh dilakukan bertingkat-tingkat dan bertutup. Buat sedikit lubang udara untuk peredaran udara yang baik. Lantai kotak hendaklah dialas dengan kertas keras atau jenis 'corrugated paper'. Ini bagi mengelakkan anak puyuh jatuh ke tanah. Kotak kayu ditutup dengan plastik atau guni untuk mengekalkan haba di dalamnya. Sumber haba dari lampu pijar 100 watt yang digantung di tengah petak kotak sudah memadai untuk menghasilkan haba yang dikehendaki. Setiap petak berukuran 1 meter persegi boleh memuatkan sehingga 80 ekor anak puyuh. 

Peralatan untuk memberi makanan dan minuman dari jenis gantung dan penggunaan ‘nipple’. Bekas makanan yang digantung perlu dipastikan tidak terlalu tinggi. Dikhuatiri anak-anak puyuh akan menghadapi kesukaran untuk makan. Manakala penggunaan ‘nipple’ sangat efektif dan memudahkan dengan sambungan bekalan air secara automatik.

Kotak Kayu Khas. 


Lantai Bersarap 

Dalam sistem pemeliharaan di atas sampah sarap, proses perindukan dilakukan menggunakan sistem kepungan. Kepungan dibina menggunakan kadboard, playwood atau kepingan aluminium. Penggunaan hoover (pemanas) diperlukan dalam setiap kepungan. Sebanyak 1000 ekor anak puyuh boleh ditempatkan dalam satu kepongan. Luas kawasan semasa perindukan adalah 30 sentimeter persegi/ekor hingga mencapai umur 10 hari. Kepungan akan dibuka dan anak puyuh dibesarkan diseluruh bangsal selepas selesai proses perindukan. Gas hoover yang digunakan digantung ditengah kawasan kepungan setinggi 91 sentimeter. Pemberian haba perlu dikawal mengikut kepanasan semasa. Sekeliling bangsal perlu ditutup dengan bidai bagi mengelakkan kemasukan udara sejuk dari luar tanpa kawalan. 

Bekas minuman 8 liter untuk 200 ekor anak puyuh ditempatkan di dalam bulatan selama masa perindukan. Dulang makanan berukuran 30.5 x 30.5 x 2.52 sentimeter digunakan untuk 200 ekor anak puyuh semasa perindukan. Sampah sarap yang digunakan adalah dari jenis sisa ketaman kayu atau sekam padi dengan ketebalan 8 sentimeter. Makanan dan minuman diberi tanpa had untuk tumbesaran yang lebih cepat.

Lantai Bersarap. 


Tempoh Perindukan 

Tempoh perindukan ialah satu tempoh dimana anak-anak puyuh memerlukan perhatian yang lebih sepertimana berada di bawah jagaan induk sebenarnya. Dalam tempoh ini suhu persekitaran memainkan peranan yang sangat penting dimana anak puyuh terlalu sensitif dengan persekitaran yang sejuk. Haba panas perlu dibekalkan menggunakan nyalaan lampu atau hoover dengan suhu sekitar 36°C - 37°C sepanjang masa pada minggu pertama. Tempoh kritikal bagi anak-anak puyuh adalah ketika berumur 1 – 5 hari. Dalam tempoh ini, kadar kematian boleh mencapai 10% - 50%. Antara faktor utama yang menyumbang kepada kadar kematian yang tinggi ialah penjagaan yang tidak sempurna dan kegagalan pengurusan reban / bangsal. Berikut adalah antara sebab-sebab kematian anak puyuh:- 

(a) Kurang panas - Menyebabkan anak puyuh berhimpit-himpit dan mati tertindih. Suhu perindukan tidak mencapai tahap yang disyorkan, kerosakan hoover atau kemasukan angin sejuk tanpa kawalan. 

(b) Terlalu panas - Mati kerana Heat Stress. Terutama pada musim panas yang melepasi paras 33°C diwaktu tengahari. Kepungan kecil / sempit dari yang disyorkan. Kedudukan hoover yang terlalu rendah iaitu kurang dari 3 kaki. 

(c) Kesesakkan - Menempatkan bilangan anak puyuh yang tinggi / banyak dalam satu kepungan. Contoh untuk keluasan 1000 ekor diisi dengan 1500 ekor. 

(d) Lemas dan kesejukan – Anak puyuh termasuk ke dalam bekas minuman yang tidak diletak guli / batu kecil. Air tumpah di atas kertas alas yang menyebabkannya lembab dan kesejukan. 

(e) Terbantut pertumbuhan badan kerana salah bagi makanan. Makanan terlalu kasar. Bekas dulang makanan tak cukup contohnya 1 bekas untuk 300 ekor.

Kepungan mengikut kaedah Lantai Bersarap. 


Pengurusan Perindukan Sangkar Bertingkat (Kotak Kayu Khas) 

Alas lantai kotak dengan kertas Corrugated (kertas menggerutu) bagi menyerap air dan tidak licin. Kegunaan mentol 60-100 watt dapat membekalkan suhu yang sesuai untuk 3 hari pertama. Panaskan sangkar kotak 1 jam sebelum kemasukan anak puyuh. Kurangkan suhu beransur-ansur dari hari ke hari sehingga tidak diperlukan. Letakkan 1 dulang makanan 1'X1'X1' dan tutup diatas dulang makanan dengan jaring BRC 1 cm persegi mengikut ukuran dulang makanan untuk menghalang puyuh daripada mengais-ngais makanan. 

1 bekas minuman 4.5 liter dan guli kaca / batu kecil diletakkan dalam tadahan air untuk menghalang anak puyuh dari mati lemas. Isikan larutan antistress dalam bekas minuman. Tutup sangkar kotak guna kertas / guni / plastik terang. Suhu dalam sangkar kotak 36°C-37°C dikurangkan beransur-ansur setiap hari. Buka penutup kotak sedikit demi sedikit / tutup lampu perindukan / hoover semasa cuaca panas tengahari hingga awal petang. Pemberian haba akan berakhir pada hari ke 10-14. 


Pengurusan Perindukan Reban Lantai Bersarap 

Tutup sekeliling dinding bangsal dengan plastic / kanvas setinggi 3/4 bahagian dari paras lantai bangsal. 1/4 lagi dibiarkan terbuka untuk peredaran udara. Sediakan 1 bekas berisi larutan disinfectan diluar reban untuk mencelup kasut / but sebelum masuk ke dalam reban. Untuk 1000 ekor anak puyuh dalam reban / bangsal buat kepungan bulatan berukuran rentas 6.5 - 7 kaki
menggunakan 4 keping cadboard (playwood) / zink / alumunium (2.44m X 0.61m). 

Alas lantai dengan sisa ketaman kayu / jerami / sekam padi setebal 8 -- 10cm (3"-4") dan
gantung 1 hoover / infra red bulb sekurang-kurang 3 kaki dari paras sarap. Hoover 30.00 BTU pasang 1-2 jam sebelum memasukkan anak puyuh. Letakkan 5 bekas minuman 8 liter berisi larutan antistress. Letakkan guli kecil bagi mengelakkan anak puyuh dari lemas dalam air. 5 dulang makanan berukuran 30.48cm X 30.48cm X 2.54cm (1'X1'X1') diletakkan untuk mengisi makanan.


Maklumat Tambahan 

Masukkan anak puyuh dengan segera. Berikan larutan vitamin / antistress / glucose. Biarkan anak puyuh seketika dan lihat agar semuanya dalam keadaan selesa. Setelah anak puyuh selesa barulah tinggalkan reban sementara. Tempoh 1 minggu pertama, awasi keadaan anak puyuh sekerap mungkin siang dan malam untuk sebarang tanda-tanda yang tidak diingini. 

Kawalan haba ditentukan dengan memerhatikan posisi anak-anak puyuh yang berkumpul disebabkan kesejukan, berhimpit-himpit ke tepi disebabkan kepanasan & jika berselerak merata tempat bermakna suhu yang diberi adalah sesuai. Haba perlu dikurangkan jika anak puyuh menunjukkan tanda-tanda terlebih panas. Laraskan nyalaan hoover atau buka sedikit ruang udara yang menutupi kotak / dinding reban. 

Anak puyuh yang mati perlu dibuang segera, singkirkan yang cacat dan lemah atau asingkan ke tempat khas. Wujudkan sistem rekod keluar masuk puyuh untuk kiraan kos pengeluaran. Kepungan dibesarkan sedikit demi sedikit dan buka setelah mencapai umur 10/14 hari bagi penternakan sistem lantai bersarap. Penuhkan ruang lantai dengan sarap. Gantung palung air automatik dan palung makanan apabila puyuh mencapai umur 10 hari. Air minuman hendaklah diganti setiap hari dan bekas air perlu dicuci. Buangkan najis di atas makanan, gantikan makanan yang baru dan pastikan tidak berkulat. 


Peringkat Akhir Penternakan 

Masa tamat pemeliharaan adalah apabila umur puyuh mencapai 42 hari. Pada ketika ini berat badan hidup puyuh adalah purata 290 gram seekor. Puyuh akan ditangkap dan dihantar untuk diproses secepat mungkin. Perlu ditekankan disini bahawa kelewatan untuk menjual puyuh akan menyebabkan puyuh mencapai umur kematangan seksual (mengeluarkan telur) dan ini akan menjejaskan kualiti dagingnya. Lazimnya umur kematangan seksual adalah 45 hari.


Penghasilan Produk 

Apabila umur puyuh telah mencapai umur jualan maka puyuh hendaklah ditangkap dan dimuatkan ke dalam bakul untuk penghantaran ke tempat pemprosesan. Penangkapan perlu dijalankan dengan baik dan cermat untuk mengelakkan puyuh tercedera. Puyuh dewasa perlu dihentikan pemberian makanan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum ditangkap dan disembelih. Cara ini bukan sahaja menjimatkan kos makanan tetapi menjamin pemprosesan yang bersih dari sisa makanan dan najis. Penangkapan hendaklah dijalankan dengan cepat dan elakkan puyuh terperanjat. Gunakan penghalang untuk memudahkan pekerjaan. Elakkan dari menendang dan membaling puyuh. Tangkap puyuh secukupnya dan dipegang dibahagian kaki puyuh. Muatkan kedalam bakul dengan memasuki kepala dahulu. Masukan secukupnya bilangan puyuh kedalam bakul dan elakkan dari kesesakan. 

Puyuh yang telah sampai ke tempat pemprosesan perlu diproses secepat mungkin. Bakul-bakul puyuh hendaklah ditempatkan di dalam kawasan khas yang disediakan untuk pemunggahan. Kebersihan perlu dijaga semasa melakukan penyembelihan. Keadah penyembelihan mengikut kehendak hukum Islam perlu dilaksanakan. Teknik penceluran dan pembuangan bulu dijalankan dengan baiknya untuk mengelakkan berlaku kerosakan ke atas karkas seperti patah kaki, koyak kulit atau hancur. Tentukan pembuangan isi perut dilakukan dengan sempurna sehingga bersih. Paru-paru mesti dikeluarkan. Puyuh yang siap diproses hendaklah dibasuh dengan sebersihnya dan disejukkan sebelum dibungkus. Pastikan keadaan kawasan sentiasa berada dalam keadaan bersih. Puyuh-puyuh yang telah siap dibungkus hendaklah disimpan di dalam peti sejuk beku sebelum dijual. 

Penyimpanan rekod pemeliharaan adalah penting bagi pengusaha untuk menganalisakan kejayaan atau kegagalan aktiviti penternakan. Rekod membantu pengusaha mengenalpasti kelemahan pengurusan dan tindakan serta merta boleh diambil apabila berlaku masalah.

Monday, November 14, 2011

Jom Jenguk Ladang Puyuh LCZ Enterprise..

Salam semua...

Hari ni nak ajaklah para pembaca jenguk2 ke ladang puyuh kawan ni. Sempena cuti perayaan Deepavali lalu, saya berkesempatan berkunjung ke rumah dan ladang puyuh LCZ Enterprise @ pemiliknya saudara Tarmizi.. Beliau adalah salah seorang penternak burung puyuh yang berjaya mengusahakan penternakan dalam skala yang sederhana besar.. (sederhana besar pun ada lebih 13,000 ekor puyuh satu2 masa!!!)

Beliau telah 3 tahun berkecimpung dalam bidang ni dan berjaya menjadi antara pembekal benih puyuh terbesar di Kedah.. Baru berusia 25 tahun, beliau telah menunjukkan bahawa anak melayu juga mampu maju dan bersaing dalam industri penternakan ni..

Jom cuci mata tengok gambar2 ni....

Anak puyuh berusia 12 - 13 hari.. semuanya dalam 2200 ekor!!

Almari baju letak kat luar rumah??!! Bukanlah.... nilah mesin inkubator yang digunakan!! nek moyangan bosa eh... hehehe

Mantan Hero Remaja Kedah 1960.... (pak mentuo den nih.. hihi)

 Telur puyuh yang diatur untuk dieramkan...

Mesin cabut bulu puyuh....


Induk puyuh yang sangat produktif!! hehe...

Teloq... teloq... teloq...Ladang puyuh pedaging milik LCZ Enterprise.... besar gila.....
Tanam pinang rapat2.. biar senang puyuh berlari.. ku pinang2 tak dapat2.. ku pujuk2 ku bawa lari.... haha

Maaf, ni bukan pekerja ladang ye.. ni TAUKEH ladang!!
Anak puyuh 5 hari dalam perindukan...Kepada pembaca dan pengunjung blog ni kalau berminat nak order puyuh (sama ada daging / benih) boleh hubungi saya untuk maklumat lanjut.. Sekian...

Tuesday, November 01, 2011

Lawatan Ke Den Diar Agro Farm, Sabak Bernam..

Salam semua...

Pernah ke makan Burung Puyuh? Agak-agak kenal tak burung ni? tak pernah makan??!! rugi... rugi... burung ni sedap tau!! Menu pebret tentulah puyuh goreng.. tp saya lebih gemar kalau disalai dan dimasak gulai lemak cili api.. peeerrghhhh......... meleleh  te kau!! hehehe..

Haritu adalah berkenalan dengan sorang hamba Allah ni.. kenal pun di alam maya je.. hehe.. Lepas dah main tipun saya pun setlah nak jumpa kawan ni.. Akhirnya dengan izin Allah SWT berjumpalah kami di tepi jalan... hahaha...

Hamba Allah yang dimaksudkan tu tak lain tak bukan saudara Shafie dari Sabak Bernam.. Muda orangnya, beliau ialah seorang penternak muda yang sedang meningkat naik. Saya kagum dengan semangat beliau dan layaklah dijadikan contoh kepada anak-anak muda remaja sekarang ni..

Beliau menjalankan penternakan burung puyuh. Masih baru dalam bidang ni tetapi boleh dikatakan sudah selesa dan stabil pendapatannya.. Remaja beginilah yang sangat2 diperlukan. Apa pun tahniah untuk saudara Shafie dan semoga usaha yang dilaksanakan akan bertambah maju dan gemilang!!

Kat bawah ni adalah sedikit gambar yang diambil ketika YB. Bob (yang besar.. hihi) melawat ke ladang saudara Shafie.. tengoklah ye...
p/s- kalau nak tau pasal puyuh ni, jgn segan nak tanya ye.. tq.